Koľajisko v číslach:


mierka 1:87
modelová veľkosť H0
na ploche 53 m2
70 lokomotív, 20 - 25 aktívne v koľajisku
400 vagónov, 160 - 170 aktívne v koľajisku
480 m koľají
120 výhybiek
160 budov a domov
13 000 stromov
6 rokov práce
4 000 m kabeláže
Established on 1st November 2016
We opened to the public for the first time on 1st February 2023