Information for visitors:

Vážení návštevníci,

projekt Minimodel Europa považuje všetkých návštevníkov - deti, mládež, dospelých, dôchodcov, ZŤP - za rovnocenné osoby. Základné vstupné 7,50 € s DPH za osobu.

Cena základného vstupného 7,50 € s DPH na osobu je vyrátaná presným pomerom:

Projekt Minimodel Europa poskytuje zľavy rodinám s deťmi a väčším skupinám osôb a to nasledovne:

RRRR:
messages.ZLAVA1.14 € - 2x zľava 0,50 €
messages.ZLAVA2.Rodinné vstupné 2 dospelí + 1 dieťa:
messages.ZLAVA2.20 € - 3x zľava 0,83 €
messages.ZLAVA3.Rodinné vstupné 2 dospelí + 2 deti:
messages.ZLAVA3.26 € - 4x zľava 1,00 €
messages.ZLAVA4.Rodinné vstupné 2 dospelí + 3 deti:
messages.ZLAVA4.30 € - 5x zľava 1,50 €
 
messages.ZLAVA6.Skupinové vstupné 6 a viac dospelých:
messages.ZLAVA6.6 € na osobu - zľava 1,50 € na osobu
messages.ZLAVA7.Skupinové vstupné 6 a viac detí:
messages.ZLAVA7.3 € na osobu - zľava 4,50 € na osobu
 
messages.ZLAVA9.Ročná permanentka 1 dospelý alebo 1 dieťa:
20 €
messages.ZLAVA10.Platí počas celého kalendárneho roka, v ktorom bola zakúpená - od 1.1. do 30.11.
 
A child up to 1 meter tall has free entry.
 
messages.ZLAVA14.Vstup na prehliadku modelového koľajiska je dobrovoľný.

Admission prices valid from 1. Feb. 2023.

We guarantee admission prices at least until 31. Dec. 2025.

INFORMACIE UVOD.Modelové koľajisko Minimodel Europa nebolo financované z fondov, grantov ani dotácií.

INFORMACIE UVOD.Financovanie modelového koľajiska je výhradne zo súkromných zdrojov.

INFORMACIE UVOD.Zakúpením vstupného návštevník potvrdzuje, že si prečítal prevádzkový poriadok a súhlasí s uvedenými podmienkami.

Klientske kontaktné telefónne číslo:

+421 917 13 00 00

Odporúčame objednávať skupinové návštevy:

Odporúčame skupinové návštevy plánovať na max. 50 návštevníkov na jeden vstup.

Poprosíme skupinové návštevy plánovať iba podľa otváracích hodín.

Modelové koľajisko Minimodel Europa je umiestnené v interiéroch na 1. poschodí nad predajňou potravín a je ideálnou atrakciou do každého počasia.

Modelové koľajisko Minimodel Europa je stála, celoročná atrakcia pre verejnosť.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Prevádzkovateľ modelového koľajiska si vyhradzuje právo nevpustiť na prehliadku modelového koľajiska - návštevníkov:

Prevádzkovateľ modelového koľajiska si vyhradzuje právo:

PREVADZKOVATEL ZVYSOK.V celej budove je prísny zákaz fajčenia.

PREVADZKOVATEL ZVYSOK.Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

PREVADZKOVATEL ZVYSOK.V prípade výpadku elektrickej energie viac ako 15 minút a nutného uzatvorenia prehliadky modelového koľajiska usporiadateľ vráti návštevníkom vstupné vo výške dvojnásobku hodnoty vstupného vo forme voľných vstupeniek pre ďalšiu návštevu modelového koľajiska.

PREVADZKOVATEL ZVYSOK.Webstránka minimodeleuropa.sk nezaznamenáva správanie zákazníkov na stránke a nepoužíva žiadne cookies.

PREVADZKOVATEL ZVYSOK.Počas návštevy modelového koľajiska Vás budú v interiéroch upozorňovať tieto piktogramy:

Vážení návštevníci, prosíme Vás, dodržujte pokyny kolektívu Minimodel Europa.
Ďakujeme.

Established on 1st November 2016
We opened to the public for the first time on 1st February 2023