Informácie pre návštevníkov:

Vážení návštevníci,

projekt Minimodel Europa považuje všetkých návštevníkov - deti, mládež, dospelých, dôchodcov, ZŤP - za rovnocenné osoby. Základné vstupné 7,50 € s DPH za osobu.

Cena základného vstupného 7,50 € s DPH na osobu je vyrátaná presným pomerom:

Projekt Minimodel Europa poskytuje zľavy rodinám s deťmi a väčším skupinám osôb a to nasledovne:

Rodinné vstupné 1 dospelý + 1 dieťa:
14 € - 2x zľava 0,50 €
Rodinné vstupné 2 dospelí + 1 dieťa:
20 € - 3x zľava 0,83 €
Rodinné vstupné 2 dospelí + 2 deti:
26 € - 4x zľava 1,00 €
Rodinné vstupné 2 dospelí + 3 deti:
30 € - 5x zľava 1,50 €
 
Skupinové vstupné 6 a viac dospelých:
6 € na osobu - zľava 1,50 € na osobu
Skupinové vstupné 6 a viac detí:
3 € na osobu - zľava 4,50 € na osobu
 
Ročná permanentka 1 dospelý alebo 1 dieťa:
20 €
Platí počas celého kalendárneho roka, v ktorom bola zakúpená - od 1.1. do 30.11.
 
Dieťa do výšky 1 meter má vstup zdarma.
 
Vstup na prehliadku modelového koľajiska je dobrovoľný.

Ceny vstupného platné od 1. 2. 2023.

Ceny vstupného platné do 31. 12. 2025.

Modelové koľajisko Minimodel Europa nebolo financované z fondov, grantov ani dotácií.

Financovanie modelového koľajiska je výhradne zo súkromných zdrojov.

Zakúpením vstupného návštevník potvrdzuje, že si prečítal prevádzkový poriadok a súhlasí s uvedenými podmienkami.

Klientske kontaktné telefónne číslo:

+421 917 13 00 00

Odporúčame objednávať skupinové návštevy:

Odporúčame skupinové návštevy plánovať na max. 50 návštevníkov na jeden vstup.

Poprosíme skupinové návštevy plánovať iba podľa otváracích hodín.

Modelové koľajisko Minimodel Europa je umiestnené v interiéroch na 1. poschodí nad predajňou potravín a je ideálnou atrakciou do každého počasia.

Modelové koľajisko Minimodel Europa je stála, celoročná atrakcia pre verejnosť.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Prevádzkovateľ modelového koľajiska si vyhradzuje právo nevpustiť na prehliadku modelového koľajiska - návštevníkov:

Prevádzkovateľ modelového koľajiska si vyhradzuje právo:

V celej budove je prísny zákaz fajčenia.

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

V prípade výpadku elektrickej energie viac ako 15 minút a nutného uzatvorenia prehliadky modelového koľajiska usporiadateľ vráti návštevníkom vstupné vo výške dvojnásobku hodnoty vstupného vo forme voľných vstupeniek pre ďalšiu návštevu modelového koľajiska.

Webstránka minimodeleuropa.sk nezaznamenáva správanie zákazníkov na stránke a nepoužíva žiadne cookies.

Počas návštevy modelového koľajiska Vás budú v interiéroch upozorňovať tieto piktogramy:

Vážení návštevníci, prosíme Vás, dodržujte pokyny kolektívu Minimodel Europa.
Ďakujeme.

Založené 1. 11. 2016
Pre verejnosť sme prvýkrát otvorili 1. 2. 2023